Travappar.se levererar analysverktyg av travlopp till Travfakta Classic

Travfakta Classic, leverantör av analys för svenska travlopp, förbättrade under hösten sitt arbetssätt för att analysera travlopp. Travappar.se, Sveriges ledande appleverantör inom trav, står bakom utvecklingen av det digitala verktyg som Travfakta Classic nu dagligen använder för att säkerställa analyser av högsta kvalitét.

Travfakta Classic levererar analyser för svenska travlopp. Analyserna täcker varje startande häst i nästan 10 000 lopp per år och används av både tipstertjänster och travspelare som en viktig del i arbetet att ta bättre spelbeslut och över tid bli en bättre spelare. Analyserna bygger på travanalytiker som noggrant går igenom varje lopp och för varje häst bedömer tempo, intryck vid målgång med mera.

”Många travspelare använder sig idag av våra analyser som beslutsunderlag inför sitt spel. Vi har över åren ständigt försökt förbättra sättet vi arbetar på för att säkerställa att vi levererar mervärde för både mer och mindre insatta spelare," säger Per-Arne Chorell, VD på Travfakta Classic. "Travappar.se kan både trav och IT-utveckling och utifrån sättet vi arbetar så kunde de skapa ett digitalt verktyg som förbättrar vårt arbetsflöde och kvalitéten på våra analyser. Det effektiva arbetsflödet säkerställer att vi fortsatt kan leverera en tjänst i toppklass som ger ett tydligt mervärde för våra kunder."

"Vi ser ett tydligt behov av digitalisering inom svenskt trav och att vi har bra tjänster inom området," säger Markus Kämpe, VD på Travappar.se som har utvecklat verktyget. "Travfakta Classic har ett starkt erbjudande i Sverige för analyser av travlopp och det har varit fantastiskt att få en inblick i och skapa verktyg för det omfattande arbete som ligger till grund för analyserna."

Om Travappar.se

Travappar.se tillhandahåller appar och IT-tjänster för trav. Vår vision är att förändra sättet som travintresserade ser på och använder sig av teknik.

 

För mer information kontakta:

Markus Kämpe, VD Travappar.se, tel: 0727-071515, mejl: markus.kampe@travappar.se

Per-Arne Chorell, VD Travfakta Classic, tel: 070-7603849, mejl: corell@travfakta-classic.se

Twitter (@travappar)
Nyhetsbrev