Spelskola

Att spela med egna sannolikheter på Dagens Dubbel

 

Att spela Dagens Dubbel med egna sannolikheter innebär att spelaren gör en bedöming av hur många gånger en viss häst vinner om loppet körs 100 gånger. Baserat på sannolikheterna så går det att räkna ut hur sannolikt det är att olika kombinationer vinner på Dagens Dubbel. Om oddset är tillräckligt högt jämfört med sannolikheten för att kombinationen går in så är kombinationen spelvärd för spelaren.

En stor utmaning för spelare är att på ett bra sätt kunna hitta spelvärda kombinationer på Dagens Dubbel. För att illustrera hur man enkelt och effektivt spelar Dagens Dubbel med egna sannolikheter visas ett exempel nedan baserat på Dubbelappen.

Exemplet utgår från Dagens Dubbel på Eskilstuna den 24 november. Spelaren har skrivit in egna vinstchanser för tre hästar i DD-1 och två hästar i DD-2 enligt bilderna nedan. Fälten till vänster om vinstchanserna är vinnaroddset respektive insatsfördelning på V64.

D-1D-2

Spelaren bedömer att i DD-1 så har favoriten 2 Wingait Ida en segerchans på 50% och i DD-2 ger spelaren favoriten 12 Ålands Vikingen också en vinstchans på 50%. Det betyder att för spelaren är sannolikheten att favoritkombinationen 2-12 går in 25%, dvs en gång av fyra. Om Dagens Dubbel-oddset för 2-12 är över 40 för 10 så blir kombinationen spelvärd för spelaren.

I Dubbelappen definieras spelvärde enligt nedan:

Spelvärde = Sannolikhet att kombination går in * odds / 10

Om spelvärdet på en kombination är större än 1 så är kombinationen spelvärd. I vyn Spelvärde i Dubbelappen så ser spelaren spelvärdet för de kombination där spelaren skrivit in vinstchanser i loppvyerna. I det här fallet blir spelvärdet för kombinationerna enligt nedan.

Spelvärde

Oddset för favoritkombinationen är 64 för 10 (dvs klart över 40 för 10), vilket ger ett spelvärde på 25%*64/10 = 1.6. Det betyder att för 100 kronor spelade på kombinationen så är den förväntade utbetalningen 160 kronor. Utöver favoritkombinationen så är ytterligare två kombinationer spelvärda och spelaren kan lägga dem till spelet genom att klicka på dem. I vyn Summering kan sedan spelaren justera spelet och skapa en ATG-fil att lämna in på ATG.se.

För en spelare som brukar spela på Dagens Dubbel baserat på hur stor vinstchans hästarna i respektive lopp har är det viktigt att även ta hänsyn till oddset på kombinationerna. Med ett enkelt och effektivt hjälpmedel som Dubbelappen går det snabbt att hitta spelvärda kombination på Dagens Dubbel.

Spelodds på Dagens Dubbel

För spelare på Dagens Dubbel ger speloddset viktig information om spelet. Speloddset visar hur mycket pengar spelaren förväntas få i utbetalning om spelet går in. Genom att jämföra spelodds och hur troligt det är att spelet går in så kan spelaren få en känsla av hur bra spelet verkligen är.

För att illustrera spelodds för ett Dagens Dubbel-spel visas ett exempel nedan baserat på Dubbelappen.

Exemplet utgår från Dagens Dubbel på Bergsåker den 6 december och nedan syns de mest spelade kombinationerna.

Most Betted

Spelodds för ett Dagens Dubbel-spel visar hur mycket pengar spelaren förväntas få i utbetalning om spelet går in. Om spelaren väljer att bara spela favoritkombinationen 2-8 så är det enkelt att räkna ut speloddset. Eftersom den kombinationen har oddset 44 för 10 så kommer 44 för 10 också att bli speloddset på Dagens Dubbel-spelet.

Om spelaren däremot väljer att spela flera kombinationer, så är inte längre uppenbart vad speloddset blir. Om spelaren väljer att lägga till den näst med spelade kombinationen 2-4 med ett odds på 75 för 10 så förändras speloddset kraftigt. I bilden nedan ses insatser och odds när båda kombinationerna är med.

Summary View

Spelaren använder målvinst, dvs. insatserna sätts så att utbetalningen vid vinst ska bli lika stor oavsett vilken kombination som är den vinnande. Den totala insatsen för spelet är 360 kronor och utbetalningen är ungefär 1000 kronor oavsett kombination. Det betyder att för en insats på 360 kronor så förväntas en utbetalning på 1000 kronor om spelet går in. Det ger följande spelodds:

Spelodds = Förväntad utbetalning/Total insats * 10 = 1000/360 * 10 = 27 för 10

Det visar alltså att speloddset på Dagens Dubbel-spelet ändrades från 44 för 10 till 27 för 10 då spelaren valde att lägga till ytterligare en kombination till spelet. 

När spelaren la till den andra kombinationen ökade chanserna till vinst med en kombination till, men speloddset blev också klart lägre. Det är sedan upp till spelaren att värdera speloddset utifrån hur troligt det är att någon av kombinationerna går in.

Om spelaren lägger till ytterligare kombinationer så är det samma tankesätt som används för att åter räkna ut spelodds och därmed kan spelaren värdera ett godtyckligt Dagens Dubbel-spel mot hur troligt spelaren tycker det är att spelet går in.

Att skapa spelfil och lämna in på Android

För att lämna in spel som skapats med Dubbelappen och Tvillingappen så kan man generera en spelfil för att lämna in på ATG.se. Det gör det enklare för spelaren och minskar risken för manuella fel vid inlämning. Funktionaliteten erbjuds på bara Android, eftersom ATG stödjer inte filinlämning på iPhone och iPad.

Det första steget för att göra filinlämning är att skapa själva spelfilen. När kombinationer och insatser är rätt skapas en fil genom att välja Skapa fil i menyn uppe till höger i summeringsvyn. En spelfil skapas då och läggs i katalogen för nerladdade filer på Android-enheten.

Summary view

Eftersom ATG.se inte stödjer Android så lämnas filen in via ATG classic. Logga in på ATG classic genom att att välja Spela/logga in på classic.atg.se som nedan. Väl inloggad på ATG classic så väljer man fliken Fil uppe till höger. Se bilderna nedan för illustration.

ATG classic login File betting tab

Genom att trycka på knappen Välj fil så kan man välja vilken spelfil som ska lämnas in. I första steget ska man välja Dokument som åtgärd. Därefter lokaliserar man filen med hjälp av den filhanterare som man installerat på Android-enheten*. I det här fallet är det File Manager som används. Välj då File Manager i listan Öppna från.  Se bilderna nedan för illustration.

*Om du saknar filhanterare så går t.ex. File Manager att ladda ner gratis på Google Play via den här länken.

 Choose action Open from

I File Manager öppnar man sedan katalogen Download och därefter väljer man den önskade spelfilen.  Se bilderna nedan för illustration.

File manager start Downloads folder

När filen har valts så ses namnet på den bredvid knappen Välj fil på ATG classic.

Transfer to ATG

Därefter laddas filen upp genom att trycka på Överför och det går att inspektera spelet innan det utförs som vanligt vid filinlämning. Kontrollera att vadet motsvarar det önskade spelt och överför sedan till ATG.

För att undvika svårigheter med att veta vilken spelfil man ska välja i katalogen för nerladdade filer så rekommenderas att man plockar bort gamla filer relativt ofta.

 

Att spela med viktade insatser på Dagens Dubbel

I många fall är det intressant för en spelare att spela på flera kombinationer på Dagens Dubbel. Om lika insatser används för varje kombination så kan återbetalningen om vadet går in kraftigt variera beroende på vilken kombination som blir den rätta.

För att mer effektivt använda den totala insatsen och undvika stora skillnader i utbetalning så kan spelare istället använda viktade insatser. Viktade insatser innebär att spelaren använder högre insats på kombinationer som har lågt odds och lägre insatser på kombinationer som har högt odds, vilket gör att utbetalningen blir i stort sett densamma oavsett vilken kombination som vinner.

För att illustrera hur man spelar Dagens Dubbel med viktade insatser visas ett exempel nedan baserat på Dubbelappen.

Exemplet utgår från Dagens Dubbel på Gävle den 17 maj. Startlistor för loppen som ingår ses nedan.

DD-1 Gävle May 17 DD-2 Gävle May 17

Spelaren tror mest på kombinationen 4-5, som är en av de mest spelade kombinationerna. Därutöver väljer spelare att lägga till några kombinationer som alla är underspelade på Dagens Dubbel jämfört med på vinnare, dvs kombinationer med ett högt dubbelindex.

För att få ungefär samma utbetalning oavsett vilken kombination som går in har spelaren valt en målutbetalning på 1000 kronor. När spelaren då lägger till en kombination till vadet så sätts insatsen för den specifika kombinationen så att utbetalningen blir ungefär 1 000 kronor om kombinationen går in. Se summeringen nedan för de kombinationer som spelaren tagit med i vadet.

Summary DD Gävle May 17

Insatsen på den mest spelade kombinationen 4-5 blir 97 kronor, vilket ger en utbetalning på 999 kronor om den går in, medan insatsen för den minst spelade kombinationen 7-11 blir bara 5 kronor med en utbetalning på 943 kronor om kombinationen går in.

Den totala insatsen för vadet blir 188 kronor och eftersom den eventuella utbetalningen blir ungefär densamma oavsett vilken kombination som går in, så går det att räkna ut ett spelodds för vad som använder viktade insatser. Speloddset för ett vad med viktade insatser blir ungefär:

Spelodds med viktade insatser = snittutbetalning / total insats

För vadet ovan så blir speloddset 52, dvs för de 188 kronor som spelas i vadet kommer spelaren få ungefär 52 för varje 10 oavsett vilken kombination som går in.

Ett annat alternativ för att spela kombinationerna ovan är att använda samma insats per kombination. Det gör då att eventuell utbetalning kraftigt varierar beroende på vilken kombination som går in. Om spelaren istället hade använt insats 37 kronor för alla kombinationer, vilket ger en totalinsats på 185, så hade utbetalningen för den mest spelade kombinationen 4-5 blivit 381 (37*10.30) och för den minst spelade kombinationen 7-11 blivit 6 981 kronor.

Totalinsatsen för båda alternativen ovan är ungefär densamma, men utbetalningarna för olika kombinationer är helt olika. Med viktade insatser är insatsen högst för kombinationer med lågt odds och lägre för kombinationer med högt odds, vilket gör att spelaren får en effektiv fördelning av den totala insatsen och kommer ifrån den kraftiga variationen i utbetalning beroende på vilken kombination som går in. Det är också billigt att lägga till chanskombinationer med högt odds till vadet med viktade insatser.

För det specifika exemplet ovan så blev den vinnande kombinationen 4-5, vilket innebar en återbetalning på 999 kronor för vadet med viktade insatser och 381 kronor för vadet med samma insats för alla kombinationer.

För en spelare som brukar spela på Dagens Dubbel är viktade insatser ett intressant alternativ till att använda samma insats för varje kombination. Insatsen används mer effektivt och utbetalningen blir mer förutsägbar. Det är dock viktigt att vadet inte skapas för långt innan spelstopp, eftersom oddsen ändrar sig fram till start av spelformen.

Tvillingindex för oddsanalys på Tvilling

Förutom stor skicklighet så behövs även oddsanalys som en komplement för att bli en framgångsrik spelare på Tvilling. Tvillingindex visar om en kombination är spelvärd eller inte jämfört med vinnaroddsen på hästarna.

Ett högt dubbelindex för en kombination eller häst symboliserar högt spelvärde på Tvilling jämfört med på vinnarspelet. För att illustrera hur tvillingindex fungerar visas ett exempel nedan baserat på Tvillingappen.

Exemplet utgår från lopp 1 på Solvalla den 26 september. Startlistan för loppet ses nedan.

Race list tvillingindex för oddsanalys

En tumregel vid spel på Tvilling är att tvillingoddset typiskt är nära det multiplicerade vinnaroddset delat med två. I starlistan ovan ses att 6 Flirtin Fancy står i 38 för 10 på vinnarspelet och 8 Erin Boko står i 36 för 10. Det betyder att tvillingoddset för 6-8 enligt tumregeln borde vara ungefär 3,80*3,60/2 = 6,84, dvs 68 för 10.

För att visa hur spelvärd en kombination är på Tvilling jämfört med på vinnarspelet utifrån tumregeln kan man använda sig av tvillingindex.

Tvillingindex = 100 * tvillingodds/(multiplicerat vinnarodds/2)

Om en kombination precis uppfyller tumregeln så blir tvillingindex 100 och för kombinationer där tvillingoddset är högre än förväntat så är tvillingindex högre än 100. Det gör att tvillingkombinationer med högre index är mer spelvärda jämfört med vinnaroddsen än tvillingkombinationer med lägre index. För kombinationen Flirtin Fancy och Erin Boko var tvillingoddset 102 för 10 och tvillingindex blir då som följer:

Tvillingindex = 100*10.2/(3.80*3.60/2) = 150

Det betyder att kombinationen är klart underspelad på Tvilling jämfört med på vinnarspelet enligt tumregeln.

Varje gång ett lopp körs så finns det alltid ett antal kombinationer som har högt spelvärde på Tvilling jämfört med vinnarspelet, dvs som har högt tvillingindex. På samma sätt finns det ett antal kombinationer med lågt spelvärde på Tvilling jämfört med vinnarspelet. Nedan ses tvillingindex för samtliga kombinationer i matrisform.

 Tvillingdex matrix

Kombinationen Flirtin Fancy och Erin Boko är markerad med svart bakgrund med ett tvillingindex på 150. Övriga kombinationer har bakgrundsfärg enligt tvillingindex, där ljusgult visar kombinationer med lågt spelvärde (lågt tvillingindex) och rödbrunt visar kombinationer med högt spelvärde (högt tvillingindex).

På samma sätt som kombinationer kan vara spelvärda på Tvilling så kan enskilda hästar vara det också. I startlistorna nedan visas genomsnittligt tvillingindex för alla kombinationer som innehåller en viss häst längst till höger. Bakgrundsfärgen för snittindex är på samma sätt som i matrisvyn ovan baserad på indexvärdet.

Race list tvillingindex för oddsanalys

Startlistan visar att 8 Erin Boko har ett snittindex på 157 och är mycket mer spelvärd på Tvilling än någon annan häst i loppet utifrån tvillingindex.

För de som vill spela bara Erin Boko på Tvilling så går det att göra det genom att spela alla kombinationer som innehåller Erin Boko med viktade insatser. I det här fallet skulle spelaren få 29 för 10 på Erin Boko som Tvillingvinnare med återbetalning om Erin Boko kommer bland de två första, se lektion Att spela en häst som Tvillingvinnare i Spelskolan för mer information om hur man skapar ett sånt spel med Tvillingappen.

Att spela med viktade insatser på Tvilling

I många fall är det intressant för en spelare att spela på flera kombinationer på Tvilling. Om lika insatser används för varje kombination så kan återbetalningen om vadet går in kraftigt variera beroende på vilken kombination som blir den rätta.

För att mer effektivt använda den totala insatsen och undvika stora skillnader i utbetalning så kan spelare istället använda viktade insatser. Viktade insatser innebär att spelaren använder högre insats på kombinationer som har lågt odds och lägre insatser på kombinationer som har högt odds, så att utbetalningen blir i stort sett densamma oavsett vilken kombination som vinner.

För att illustrera hur man spelar Tvilling med viktade insatser visas ett exempel nedan baserat på Tvillingappen.

Exemplet utgår från lopp 6 på Solvalla den 26 september. Startlistan för loppet ses nedan.

Race list weighted wagers on Tvilling

Spelaren tror att 3 Rouquine kommer att gå in på Tvilling och att det främst är två andra hästar som gör upp om den andra tvillingplatsen och väljer därför att spela Rouquine mot 4 Exclusive Zon och 6 Speed Hill.

För att få ungefär samma utbetalning oavsett vilken kombination som går in har spelaren valt en målutbetalning på 1000 kronor. När spelaren då lägger till en kombination till vadet så sätts insatsen så att utbetalningen blir ungefär 1 000 kronor om den går in. Se summeringen nedan för insatserna för de kombinationer som spelaren tagit med i vadet.

Summary weighted wagers Tvilling

Insatsen på den mest spelade kombinationen 3-6 blir 135 kronor, vilket ger en utbetalning på 999 kronor om den går in, medan insatsen 3-4 blir bara 22 kronor med en utbetalning på 985 kronor om kombinationen går in.

Den totala insatsen för vadet blir 157 kronor och eftersom den eventuella utbetalningen blir ungefär densamma oavsett vilken kombination som går in, så går det att räkna ut ett spelodds för vad som använder viktade insatser. Speloddset för ett vad med viktade insatser blir ungefär:

Spelodds med viktade insatser = snittutbetalning / total insats

För vadet ovan så blir speloddset 63, dvs för de 157 kronor som spelas i vadet kommer spelaren få ungefär 63 för varje 10 oavsett vilken kombination som går in.

Ett annat alternativ för att spela kombinationerna ovan är att använda samma insats per kombination. Det gör då att eventuell utbetalning kraftigt varierar beroende på vilken kombination som går in. Om spelaren använt insats 78 kronor för båda kombinationerna, vilket ger en totalinsats på 156, så hade utbetalningen för den mest spelade kombinationen 3-6 blivit 577 kronor och för den minst spelade kombinationen 3-4 blivit 3 494 kronor.

Totalinsatsen för båda alternativen ovan är ungefär densamma, men utbetalningarna för olika kombinationer är helt olika. Med viktade insatser är insatsen högst för kombinationer med lågt odds och lägre för kombinationer med högt odds, vilket gör att spelaren får en effektiv fördelning av den totala insatsen och kommer ifrån den kraftiga variationen i utbetalning beroende på vilken kombination som går in. Det är också billigt att lägga till chanskombinationer med högt odds till vadet med viktade insatser.

För det specifika exemplet ovan så blev den vinnande kombinationen 3-6, vilket innebar en återbetalning på 999 kronor för vadet med viktade insatser och 577 kronor för vadet med samma insats för alla kombinationer.

För en spelare som brukar spela på Tvilling är viktade insatser ett intressant alternativ till att använda samma insats för varje kombination. Insatsen används mer effektivt och utbetalningen blir mer förutsägbar. Det är dock viktigt att vadet inte skapas för långt innan spelstopp, eftersom oddsen ändrar sig fram till start av spelformen.

Att spela en häst som Tvillingvinnare

För en spelare som följer trav live och inte bara vill delta i streckspelen är Tvillingvinnare ett intressant alternativ till övriga spelformer. Det är inte bara en ny spelform utan även kan en häst ha ett bra odds som Tvillingvinnare jämfört med vinnarspelet. Det är dock viktigt att vadet inte skapas för långt innan spelstopp, eftersom oddsen och därmed insatserna per kombination ändrar sig fram till loppets start.

Ofta när en spelare har ett spelidé så är det svårt att veta vilken spelform som ska användas. Genom att med viktade insatser spela alla kombinationer som innehåller den aktuella hästen på Tvilling så kan spelaren uppnå en ny spelform, Tvillingvinnare. Om hästen går in på Tvilling så får spelare önskad utbetalning oavsett vilken andra häst som går in på Tvilling.

För att illustrera hur man spelar en häst som Tvillingvinnare på visas ett exempel nedan baserat på Tvillingappen.

Exemplet utgår från lopp 1 på Solvalla den 26 september. Startlistan för loppet ses nedan.

Race list tvillingindex för oddsanalys

Spelaren tror att nummer 8 Erin Boko har en bra chans i loppet,  men vinnaroddset på hästen (utgråat i bilden ovan, 36 för 10) är för lågt för att vara spelvärt. Samtidigt visar Tvillingappen att oddset på 8 Erin Boko som Tvillingvinnare är 29 för 10. Det betyder att om hästen kommer bland de två första så får spelare 29 för spelade 10 oavsett vilken annan häst som går in på Tvilling.

För att enklast skapa ett vad med 8 Erin Bok som Tvillingvinnare så väljer väljer spelaren hästen i startlistan. Därefter lägger spelaren till alla kombinationer till vadet genom att klicka på dem i vyn Möjliga kombinationer enligt nedan. Insatsen för varje kombination sätts så att utbetalningen ska bli ungefär densamma oavsett vilken kombination som blir den rätta, dvs oavsett vilken annan häst som går in på Tvilling.

Twin winner possible combs

Avslutningsvis använder spelaren vyn Summering för att få en överblick av vadet och eventuellt göra justeringar. Nedan ses vadet så som det är efter att alla kombinationer har lagts till. Insatsen är 340 kronor och speloddset är 29 för 10, dvs det odds som var i fet stil för 8 Erik Boko i vyn Startlista. Utbetalningen för de olika kombinationerna är alla nära 1 000 kronor (lägst 932 kronor), vilket bekräftar att spelaren får ungefär 29 för 10 i odds oavsett vilken annan häst som går in på Tvilling.

Twin winner summary

Om spelaren önskar annan insats så kan knapparna för att sätta totalinsats väljas eller så finns det fler alternativ i menyn längst uppe till höger. I menyn finns också på Android möjlighet att skapa en spelfil för att lämna in på ATG.se.

Nyhetsbrev