Spelskola

Spelodds på Dagens Dubbel

För spelare på Dagens Dubbel ger speloddset viktig information om spelet. Speloddset visar hur mycket pengar spelaren förväntas få i utbetalning om spelet går in. Genom att jämföra spelodds och hur troligt det är att spelet går in så kan spelaren få en känsla av hur bra spelet verkligen är.

För att illustrera spelodds för ett Dagens Dubbel-spel visas ett exempel nedan baserat på Dubbelappen.

Hämta  på Google PlayHämta  på App Store

Exemplet utgår från Dagens Dubbel på Bergsåker den 6 december och nedan syns de mest spelade kombinationerna.

Most Betted

Spelodds för ett Dagens Dubbel-spel visar hur mycket pengar spelaren förväntas få i utbetalning om spelet går in. Om spelaren väljer att bara spela favoritkombinationen 2-8 så är det enkelt att räkna ut speloddset. Eftersom den kombinationen har oddset 44 för 10 så kommer 44 för 10 också att bli speloddset på Dagens Dubbel-spelet.

Om spelaren däremot väljer att spela flera kombinationer, så är inte längre uppenbart vad speloddset blir. Om spelaren väljer att lägga till den näst med spelade kombinationen 2-4 med ett odds på 75 för 10 så förändras speloddset kraftigt. I bilden nedan ses insatser och odds när båda kombinationerna är med.

Summary View

Spelaren använder målvinst, dvs. insatserna sätts så att utbetalningen vid vinst ska bli lika stor oavsett vilken kombination som är den vinnande. Den totala insatsen för spelet är 360 kronor och utbetalningen är ungefär 1000 kronor oavsett kombination. Det betyder att för en insats på 360 kronor så förväntas en utbetalning på 1000 kronor om spelet går in. Det ger följande spelodds:

Spelodds = Förväntad utbetalning/Total insats * 10 = 1000/360 * 10 = 27 för 10

Det visar alltså att speloddset på Dagens Dubbel-spelet ändrades från 44 för 10 till 27 för 10 då spelaren valde att lägga till ytterligare en kombination till spelet. 

När spelaren la till den andra kombinationen ökade chanserna till vinst med en kombination till, men speloddset blev också klart lägre. Det är sedan upp till spelaren att värdera speloddset utifrån hur troligt det är att någon av kombinationerna går in.

Om spelaren lägger till ytterligare kombinationer så är det samma tankesätt som används för att åter räkna ut spelodds och därmed kan spelaren värdera ett godtyckligt Dagens Dubbel-spel mot hur troligt spelaren tycker det är att spelet går in.

Twitter (@travappar)
Nyhetsbrev