Spelskola

Att spela med viktade insatser på Dagens Dubbel

I många fall är det intressant för en spelare att spela på flera kombinationer på Dagens Dubbel. Om lika insatser används för varje kombination så kan återbetalningen om vadet går in kraftigt variera beroende på vilken kombination som blir den rätta.

För att mer effektivt använda den totala insatsen och undvika stora skillnader i utbetalning så kan spelare istället använda viktade insatser. Viktade insatser innebär att spelaren använder högre insats på kombinationer som har lågt odds och lägre insatser på kombinationer som har högt odds, vilket gör att utbetalningen blir i stort sett densamma oavsett vilken kombination som vinner.

För att illustrera hur man spelar Dagens Dubbel med viktade insatser visas ett exempel nedan baserat på Dubbelappen.

Hämta  på Google PlayHämta  på App Store

Exemplet utgår från Dagens Dubbel på Gävle den 17 maj. Startlistor för loppen som ingår ses nedan.

DD-1 Gävle May 17 DD-2 Gävle May 17

Spelaren tror mest på kombinationen 4-5, som är en av de mest spelade kombinationerna. Därutöver väljer spelare att lägga till några kombinationer som alla är underspelade på Dagens Dubbel jämfört med på vinnare, dvs kombinationer med ett högt dubbelindex.

För att få ungefär samma utbetalning oavsett vilken kombination som går in har spelaren valt en målutbetalning på 1000 kronor. När spelaren då lägger till en kombination till vadet så sätts insatsen för den specifika kombinationen så att utbetalningen blir ungefär 1 000 kronor om kombinationen går in. Se summeringen nedan för de kombinationer som spelaren tagit med i vadet.

Summary DD Gävle May 17

Insatsen på den mest spelade kombinationen 4-5 blir 97 kronor, vilket ger en utbetalning på 999 kronor om den går in, medan insatsen för den minst spelade kombinationen 7-11 blir bara 5 kronor med en utbetalning på 943 kronor om kombinationen går in.

Den totala insatsen för vadet blir 188 kronor och eftersom den eventuella utbetalningen blir ungefär densamma oavsett vilken kombination som går in, så går det att räkna ut ett spelodds för vad som använder viktade insatser. Speloddset för ett vad med viktade insatser blir ungefär:

Spelodds med viktade insatser = snittutbetalning / total insats

För vadet ovan så blir speloddset 52, dvs för de 188 kronor som spelas i vadet kommer spelaren få ungefär 52 för varje 10 oavsett vilken kombination som går in.

Ett annat alternativ för att spela kombinationerna ovan är att använda samma insats per kombination. Det gör då att eventuell utbetalning kraftigt varierar beroende på vilken kombination som går in. Om spelaren istället hade använt insats 37 kronor för alla kombinationer, vilket ger en totalinsats på 185, så hade utbetalningen för den mest spelade kombinationen 4-5 blivit 381 (37*10.30) och för den minst spelade kombinationen 7-11 blivit 6 981 kronor.

Totalinsatsen för båda alternativen ovan är ungefär densamma, men utbetalningarna för olika kombinationer är helt olika. Med viktade insatser är insatsen högst för kombinationer med lågt odds och lägre för kombinationer med högt odds, vilket gör att spelaren får en effektiv fördelning av den totala insatsen och kommer ifrån den kraftiga variationen i utbetalning beroende på vilken kombination som går in. Det är också billigt att lägga till chanskombinationer med högt odds till vadet med viktade insatser.

För det specifika exemplet ovan så blev den vinnande kombinationen 4-5, vilket innebar en återbetalning på 999 kronor för vadet med viktade insatser och 381 kronor för vadet med samma insats för alla kombinationer.

För en spelare som brukar spela på Dagens Dubbel är viktade insatser ett intressant alternativ till att använda samma insats för varje kombination. Insatsen används mer effektivt och utbetalningen blir mer förutsägbar. Det är dock viktigt att vadet inte skapas för långt innan spelstopp, eftersom oddsen ändrar sig fram till start av spelformen.

Twitter (@travappar)
Nyhetsbrev