Spelskola

Tvillingindex för oddsanalys på Tvilling

Förutom stor skicklighet så behövs även oddsanalys som en komplement för att bli en framgångsrik spelare på Tvilling. Tvillingindex visar om en kombination är spelvärd eller inte jämfört med vinnaroddsen på hästarna.

Ett högt dubbelindex för en kombination eller häst symboliserar högt spelvärde på Tvilling jämfört med på vinnarspelet. För att illustrera hur tvillingindex fungerar visas ett exempel nedan baserat på Tvillingappen.

Hämta  på App Store

Exemplet utgår från lopp 1 på Solvalla den 26 september. Startlistan för loppet ses nedan.

Race list tvillingindex för oddsanalys

En tumregel vid spel på Tvilling är att tvillingoddset typiskt är nära det multiplicerade vinnaroddset delat med två. I starlistan ovan ses att 6 Flirtin Fancy står i 38 för 10 på vinnarspelet och 8 Erin Boko står i 36 för 10. Det betyder att tvillingoddset för 6-8 enligt tumregeln borde vara ungefär 3,80*3,60/2 = 6,84, dvs 68 för 10.

För att visa hur spelvärd en kombination är på Tvilling jämfört med på vinnarspelet utifrån tumregeln kan man använda sig av tvillingindex.

Tvillingindex = 100 * tvillingodds/(multiplicerat vinnarodds/2)

Om en kombination precis uppfyller tumregeln så blir tvillingindex 100 och för kombinationer där tvillingoddset är högre än förväntat så är tvillingindex högre än 100. Det gör att tvillingkombinationer med högre index är mer spelvärda jämfört med vinnaroddsen än tvillingkombinationer med lägre index. För kombinationen Flirtin Fancy och Erin Boko var tvillingoddset 102 för 10 och tvillingindex blir då som följer:

Tvillingindex = 100*10.2/(3.80*3.60/2) = 150

Det betyder att kombinationen är klart underspelad på Tvilling jämfört med på vinnarspelet enligt tumregeln.

Varje gång ett lopp körs så finns det alltid ett antal kombinationer som har högt spelvärde på Tvilling jämfört med vinnarspelet, dvs som har högt tvillingindex. På samma sätt finns det ett antal kombinationer med lågt spelvärde på Tvilling jämfört med vinnarspelet. Nedan ses tvillingindex för samtliga kombinationer i matrisform.

 Tvillingdex matrix

Kombinationen Flirtin Fancy och Erin Boko är markerad med svart bakgrund med ett tvillingindex på 150. Övriga kombinationer har bakgrundsfärg enligt tvillingindex, där ljusgult visar kombinationer med lågt spelvärde (lågt tvillingindex) och rödbrunt visar kombinationer med högt spelvärde (högt tvillingindex).

På samma sätt som kombinationer kan vara spelvärda på Tvilling så kan enskilda hästar vara det också. I startlistorna nedan visas genomsnittligt tvillingindex för alla kombinationer som innehåller en viss häst längst till höger. Bakgrundsfärgen för snittindex är på samma sätt som i matrisvyn ovan baserad på indexvärdet.

Race list tvillingindex för oddsanalys

Startlistan visar att 8 Erin Boko har ett snittindex på 157 och är mycket mer spelvärd på Tvilling än någon annan häst i loppet utifrån tvillingindex.

För de som vill spela bara Erin Boko på Tvilling så går det att göra det genom att spela alla kombinationer som innehåller Erin Boko med viktade insatser. I det här fallet skulle spelaren få 29 för 10 på Erin Boko som Tvillingvinnare med återbetalning om Erin Boko kommer bland de två första, se lektion Att spela en häst som Tvillingvinnare i Spelskolan för mer information om hur man skapar ett sånt spel med Tvillingappen.

Twitter (@travappar)
Nyhetsbrev