Spelskola

Att spela med egna sannolikheter på Dagens Dubbel

 

Att spela Dagens Dubbel med egna sannolikheter innebär att spelaren gör en bedöming av hur många gånger en viss häst vinner om loppet körs 100 gånger. Baserat på sannolikheterna så går det att räkna ut hur sannolikt det är att olika kombinationer vinner på Dagens Dubbel. Om oddset är tillräckligt högt jämfört med sannolikheten för att kombinationen går in så är kombinationen spelvärd för spelaren.

En stor utmaning för spelare är att på ett bra sätt kunna hitta spelvärda kombinationer på Dagens Dubbel. För att illustrera hur man enkelt och effektivt spelar Dagens Dubbel med egna sannolikheter visas ett exempel nedan baserat på Dubbelappen.

Hämta  på Google PlayHämta  på App Store

Exemplet utgår från Dagens Dubbel på Eskilstuna den 24 november. Spelaren har skrivit in egna vinstchanser för tre hästar i DD-1 och två hästar i DD-2 enligt bilderna nedan. Fälten till vänster om vinstchanserna är vinnaroddset respektive insatsfördelning på V64.

D-1D-2

Spelaren bedömer att i DD-1 så har favoriten 2 Wingait Ida en segerchans på 50% och i DD-2 ger spelaren favoriten 12 Ålands Vikingen också en vinstchans på 50%. Det betyder att för spelaren är sannolikheten att favoritkombinationen 2-12 går in 25%, dvs en gång av fyra. Om Dagens Dubbel-oddset för 2-12 är över 40 för 10 så blir kombinationen spelvärd för spelaren.

I Dubbelappen definieras spelvärde enligt nedan:

Spelvärde = Sannolikhet att kombination går in * odds / 10

Om spelvärdet på en kombination är större än 1 så är kombinationen spelvärd. I vyn Spelvärde i Dubbelappen så ser spelaren spelvärdet för de kombination där spelaren skrivit in vinstchanser i loppvyerna. I det här fallet blir spelvärdet för kombinationerna enligt nedan.

Spelvärde

Oddset för favoritkombinationen är 64 för 10 (dvs klart över 40 för 10), vilket ger ett spelvärde på 25%*64/10 = 1.6. Det betyder att för 100 kronor spelade på kombinationen så är den förväntade utbetalningen 160 kronor. Utöver favoritkombinationen så är ytterligare två kombinationer spelvärda och spelaren kan lägga dem till spelet genom att klicka på dem. I vyn Summering kan sedan spelaren justera spelet och skapa en ATG-fil att lämna in på ATG.se.

För en spelare som brukar spela på Dagens Dubbel baserat på hur stor vinstchans hästarna i respektive lopp har är det viktigt att även ta hänsyn till oddset på kombinationerna. Med ett enkelt och effektivt hjälpmedel som Dubbelappen går det snabbt att hitta spelvärda kombination på Dagens Dubbel.

Twitter (@travappar)
Nyhetsbrev