Travappar.se levererar integrationstjänst till Travfakta Classic

Travfakta Classic, leverantör av analys för alla svenska travlopp, säkerställde ett fortsatt effektivt flöde av travinformation inför omregleringen av den svenska spelmarknaden. Travappar.se, Sveriges ledande appleverantör inom trav, står bakom utvecklingen av integrationstjänsten som Travfakta Classic nu dagligen använder.

Travfakta Classic levererar analyser för svenska travlopp. Analyserna täcker varje startande häst i nästan 10 000 lopp per år och används av både tipstertjänster och travspelare som en viktig del i arbetet att ta bättre spelbeslut och över tid bli en bättre spelare. Analyserna bygger på travanalytiker som noggrant går igenom varje lopp och för varje häst bedömer tempo, intryck vid målgång med mera.

”Omfattningen på vår verksamhet gör att vi hanterar stora mängder travinformation. Det är viktigt för oss att ha en stabil teknisk grund för informationsflödet och med vår nya integrationstjänst så har vi tagit ytterligare ett steg i rätt riktning." säger Per-Arne Chorell, VD på Travfakta Classic.

"Även om travet kanske inte är den första branschen man tänker på när man diskuterar digitalisering så är det tydligt att det finns stora behov. Det kan vara att skapa nya tjänster utifrån redan tillgänglig data, förbättra informationsflöden eller rena effektiviseringar," säger Markus Kämpe, VD på Travappar.se som har utvecklat integrationstjänsten. "Travfakta Classic är idag en viktig aktör på den svenska travmarkaden som tänker framåt och vill vara förberedd på framtida utmaningar och möjligheter. En naturlig del av det arbetet är att generellt se över teknik och informationsflöden och där har vi ett starkt erbjudande med vår långa erfarenhet av trav och teknik."

Om Travappar.se

Travappar.se tillhandahåller appar och IT-tjänster för trav. Vår vision är att förändra sättet som travintresserade ser på och använder sig av teknik.

 

För mer information kontakta:

Markus Kämpe, VD Travappar.se, tel: 0727-071515, mejl: markus.kampe@travappar.se

Per-Arne Chorell, VD Travfakta Classic, tel: 070-7603849, mejl: corell@travfakta-classic.se

Twitter (@travappar)
Nyhetsbrev